Surah ‘Abasa, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Dia memasamkan muka dan berpaling,

Surah ‘Abasa, Ayat 3

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui (tujuannya, wahai Muhammad)? Barangkali dia mahu membersihkan hatinya (dengan pelajaran agama yang didapatinya daripadamu)!

Surah ‘Abasa, Ayat 4

Ataupun dia mahu mendapat peringatan, supaya peringatan itu memberi manfaat kepadanya.

Surah ‘Abasa, Ayat 5

Adapun orang yang merasa keadaannya telah cukup, tidak berhajat lagi (kepada ajaran Al-Quran),

Surah ‘Abasa, Ayat 7

Padahal engkau tidak bersalah kalau dia tidak mahu membersihkan dirinya (dari keingkarannya).

Surah ‘Abasa, Ayat 11

Janganlah melakukan lagi yang sedemikian itu! Sebenarnya ayat-ayat Al-Quran adalah pengajaran dan peringatan (yang mencukupi).

Surah ‘Abasa, Ayat 12

Maka sesiapa yang mahukan kebaikan dirinya, dapatlah dia mengambil peringatan daripadanya.