Surah At Takwir, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Apabila matahari dilingkari cahayanya (dan hilang lenyap).

Surah At Takwir, Ayat 14

(Setelah semuanya itu berlaku), tiap-tiap orang akan mengetahui tentang amal yang telah dibawanya.