Surah Ath Thariq, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Demi langit dan “At-Taariq”;

Surah Ath Thariq, Ayat 4

Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta menyimpan catatan mengenai segala bawaannya).

Surah Ath Thariq, Ayat 5

(Setelah mengetahui yang demikian), maka hendaklah manusia memikirkan: Dari apa dia diciptakan.

Surah Ath Thariq, Ayat 10

Maka (pada saat itu) tidak ada bagi manusia sebarang kekuatan (untuk membela diri) dan tidak ada penolong (yang dapat memberikan pertolongan).