Surah Al ‘Adiyat, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya.

Surah Al ‘Adiyat, Ayat 9

(Patutkah dia bersikap demikian?) Tidakkah dia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur?

Surah Al ‘Adiyat, Ayat 11

Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka pada hari itu.