Surah Al Humazah, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,