Surah Al Ma’un, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama (meliputi hari pembalasan)?

Surah Al Ma’un, Ayat 4

(Kalau orang yang demikian dikira dari bilangan orang-orang yang mendustakan agama), maka kecelakaan besar bagi orang-orang Ahli Sembahyang;

Surah Al Ma’un, Ayat 7

Dan orang-orang yang tidak memberi sedikit pertolongan (kepada orang yang berhak mendapatnya).