Surah Al Ikhlas, Ayat 1

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

Katakanlah (wahai Muhammad): (Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa.