Surah Al A’raf, Ayat 178

Sesiapa yang diberi pertunjuk oleh Allah (dengan sebab persediaannya) maka dialah yang beroleh pertunjuk; dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah (dengan sebab keingkarannya) maka merekalah orang-orang yang rugi.