Surah Al A’raf, Ayat 34

Dan bagi tiap-tiap umat ada tempoh (yang telah ditetapkan); maka apabila datangnya tempohnya, tidak dapat mereka kemudiankan walaupun sesaatpun, dan tidak dapat mereka dahulukan.