Surah Al A’raf, Ayat 79

Maka Nabi Saalih pun meninggalkan mereka sambil berkata: ” Wahai kaumku! Aku telah menyampaikan kepada kamu perutusan Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepada kamu, tetapi kamu tidak suka kepada orang-orang yang memberi nasihat”.