Surah Al Baqarah, Ayat 1

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Alif, Laam, Miim.