Surah Al Baqarah, Ayat 213

Pada mulanya manusia adalah satu umat. Maka Allah mengutusklan para nabi pemberi berita gembira dan menakutkan. Dia juga menurunkan kitab-kitab suci yang benar kepada mereka untuk menjalankan hukum di kalangan manusia dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan tidak berlaku kecuali mereka yang diberikan kitab tidak berdengki-dengki sesama mereka selepas menerima keterangan yang benar. Allah memberi petunjuk kepada orang beriman dengan izinNya tentang perkara-perkara yang mereka perselisihkan dan Allah memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus.