Surah Az Zukruf, Ayat 14

Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!